Sunday, February 17, 2013

UNIQ WOR(L)D

ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಫೋನ್ ಬಿಲ್ 2000 ದಾಟುತ್ತೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲಿ ನನ್ನದೇ ಹತ್ತಾರು ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಹೂಸ ಸಿಮ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಜಿ ಮೇಲ್ ಚಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ದದಾಗ್ತಿದೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಹೊಸ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ತಲೇ ಇದೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಅರ್ಧ ಪೈಸೆ ಸಿಮ್ ಕಾಲ್ ರೇಟ್ ಸಿಮ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ 2 ಮೊಬೈಲ್ , ಡುಯೆಲ್ ಸಿಮ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಫೋಟೋ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಒಬೆಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಹೊಸ ಜಿಮ್ ಗಳು ಹುಟ್ಟುತಿವೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಣುಕುತ್ತಿದೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಪದ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ
ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ -UNIQ WOR(L)D

No comments:

Post a Comment